Geodeetilised alusplaanid

Koostame geodeetilisi alusplaane ehitusprojektide ja detailplaneeringute aluseks. Meie poolt koostatud geodeetilised plaanid vastavad Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poolt esitatud nõuetele.

Ehitusplatsi geodeetiline teenindamine, teostusjoonised

Aitame maha märkida hooneid alates elamutest kuni hallide ja kaubanduskeskusteni. Koostame teostusjoonised tehtud ehitustöödest.

Kontakt – Virgo Veri, virgo@kmprojekt.ee, tel 5564 8202