Geodeetilised alusplaanid

Koostame geodeetilisi alusplaane ehitusprojektide ja detailplaneeringute aluseks. Meie poolt koostatud geodeetilised plaanid vastavad Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poolt esitatud nõuetele.

Ehitusplatsi geodeetiline teenindamine, teostusjoonised

Aitame maha märkida hooneid alates elamutest kuni hallide ja kaubanduskeskusteni. Koostame teostusjoonised tehtud ehitustöödest.

Maakorraldustööd

Teostame vajalikud geodeetilised mõõdistused, kooskõlastame piiripunktid ja nõustame kliente kõigis maadega seotud protseduurides.

  • katastrimõõdistamine
  • katastriüksuste jagamine
  • maaüksuste piiride korrigeerimine

Kontakt – Virgo Veri, virgo@kmprojekt.ee, tel 5564 8202