Mida projekteerime?

Pakume projekteerimist nii osadena kui ka terviklahendusena, mis sisaldab hoone arhitektuurset ja ehituslikku lahendust koos kõigi eriosade projekteerimisega – kütte- ja ventilatsioonisüsteem, veevarustus ja kanalisatsioon, elekter ja nõrkvool. Projekti teeme tellijale vajaliku täpsusega kas eelprojekti, põhiprojekti või tööprojektina.

Meie projektipangas on palju ühiskondlikke hooneid, mida oleme projekteerinud nii uusehitistena kui ka rekonstrueerimisprojektidena. Hea meelega teeme koostööd omavalitsuste, sihtasutuste, ettevõtete ja eraisikutega erinevate olemasolevate hoonete energiatõhusamaks muutmisel ja ka uute kavandamisel. Alatest 2012. aastast oleme koostanud SA KredExi koostööpartnerina ja eraldi väga paljude korterelamute energiatõhusaks rekonstrueerimise projekte.

Peame oma lahendustes silmas eelkõige mõistlikkust, energiatõhusust ja keskkonda sobivust.

Kuidas projekteerime?

Ehituskonstruktsioonid

Teeme kindlaks olemasolevate hoonete konstruktsioonide ehituse, tugevuse, tulepüsivuse ja soojapidavuse. Projekteerime ja arvutame oma projektides nii puit-, kivi-, raudbetoon kui ka teraskonstruktsioone. Pakume välja lahendused, kus on minimeeritud soojakaod.

Arhitektuursed lahendused

Mõtleme arhitektuurilahenduse läbi, arvestades energiasäästlikkust, mõistlikkust, päevavalguse ja päikesesoojuse maksimaalset ärakasutamist. Arvestame inimeste liikumisteede, tegevuste otstarbekuse ja mugavusega. Meie projekteeritud hooned on eelkõige tasakaalukad ja olemasolevasse keskkonda sulanduvad.

Hoonete vastavus päästeameti nõuetele

Paljud olemasolevad hooned ei vasta tänapäevastele tuleohutusnõuetele. Koostöös Päästeameti inseneridega hindame hoonete vastavust päästeameti nõuetele ja koostame projekte hoonete tuleohutusnõuetele vastavaks muutmiseks.

Elektrivarustus ja nõrkvool

Elektrivarustuse ja nõrkvoolu lahendused meie projektide juurde teevad meie kauaaegsed koostööpartnerid Mati Ivandi OÜ-st Eltam ja Joonas Tuuling OÜ-st Joonwerk.

Küte, ventilatsioon, jahutus

Hoiame end kursis uute suundadega hoonete sisekliima uuringutes ning vastavalt nendele arendatud uute seadmete ja süsteemidega. Püüame pakkuda oma klientidele parima võimaliku lahenduse.

Vesivarustus, kanalisatsioon

Lahendame hoone- ja kinnistusisesed torustikud ja seadmed.