Hoonete ja konstruktsioonide ekspertiisid

Meie kompetents ekspertiiside tegemiseks on kokku võetud alljärgnevates litsentsides

  • Projekteerimistööde litsentsid
    • Projekteerimine EP10171174-0001
    • Ehitusprojektide ja ehitiste ekspertiisid EK10171174-0001
    • Ehitusuuringud EG10171174-0001
    • Omanikujärelvalve EO10171174-0001

Ettepanekud ja lahendused energiasäästuks

Lähtume põhimõttest, et loodusressursid ei ole saadud päranduseks meie esivanematelt, vaid saame neid laenuks oma lastelt, seega on kõigis meie projektides esmatähtis energiasäästlikkus. Hea meelega jagame oma aastate jooksul kogutud teadmisi, et taastumatuid loodusvarasid kasutataks vähem ning saaksime pärandada oma lastele kaunimad ja mugavamad elu- ja töökohad, mis ei kuluta liigselt keskkonda.

Madalenergia- ja liginullenergiahoone

Juhindume oma projektides kohustuslikest energiatõhususe miinimumnõuetest, kuid pigem soovitame klientidele veel paremaid lahendusi. Vajadusel lähtume madal- või liginullenergiamaja nõuetest. Väljastame soovi korral kõikidele meie projekteeritud hoonetele arvutuspõhise energiamärgise standardkasutusel.